Tantra

For mig er Tantra en bevægelse og et møde, en sansning og en oplevelse af det som er. Mødet kan være med dig selv, med dine med-brødre/søstre, med det modsatte køn og med alt i verden på flere planer.

Tantra opstår der hvor spiritualiteten også bliver fysisk og kropsligt og forbundet med hele os. Hvor vi medtager alle aspekter af livet og arbejder med dem. Hvor vi både er meditative og inkluderer kroppen.

For mig starter tantra i hjertet og rummer og indeholder resten af os. Hjertet er det sted hvor bevidstheden og kroppen mødes, hvor det maskuline og feminine mødes, der hvor vi bliver mennesker med både bevidsthed og krop. De 3 nederste chakras er forbundet med det jordiske og det mere fysiske af livet, hvor de 3 øverste chakras er mere forbundet med bevidstheden og kontakten til det spirituelle. I hjertet forbindes de to sider og kan føres ud i livet som handlinger.

I tantraen arbejdes der med 3 grundlæggende sammentrækninger eller for store åbninger som de fleste af os har i forskelligt omfang.

Den øverste område er i panden ved det 3. øje. Det er vores forbindelse – åbenhed eller lukkethed over for det spirituelle i livet. Der kan vi være meget jordbundne og mangle kontakt til det spirituelle i livet, eller vi kan mangle forbindelse og kontakt til den fysiske virkelighed og leve i en slags romantiskverden.

Det midterste område er i hjertet. Her er vores evne til at elske og blive elsket. Giv og modtage. Her kan vi se om vores handlinger i verden afspejler egoisme eller empati. Der kan både være en balance eller ubalance i at være for egoistisk eller for empatisk, balancen er en blanding af begge.

Det nederste område er i kønnet, i bunden af kroppen, i vores seksualitet. Her kan vi se om vi hviler i den seksualitet vi har og er os givet, om vi lever den ud eller undertrygger den. Om vi har en sund og naturlig tilgang til seksualitet eller en mere usund og perverteret tilgang. Det er også her vi kan mestre den seksuelle energi eller den kan have magten over os. I seksualiteten ligger en stor kraft som vi kan lære at bruge og kultivere så vi kan få mere energi til rådighed til hele vores liv, eller vi afgive den ofte og derved gå glip af en stor resurse i vores liv.

Det er meget forskelligt fra person til person hvor deres største åbninger og sammentrækninger er. Nogle er meget hjemme i deres hjerte, andre i deres seksualitet og nogle i den spirituelle verden. I tantraen arbejder vi med at åbne og afbalancere alle 3 områder i os alle sammen.